วันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาให้แก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และดอกไม้
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้ และต้นพืช
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 3 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, หน้าจอ