วันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากับ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให่แก่สถานศึกษาประจำปี 2563 โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

สามารถดาวน์โหลดภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงได้ที่ลิงค์นี้ ===https://drive.google.com/…/1OZJZ…

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที, ข้อความพูดว่า "ในการประเมิ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่ สำนักงา ขตพื้นที่การศึก มัธยมศึกษา เ93340 เช 40 กับ ารครูและบุคล ศึกษาในสังกั บัติงานรอบที รอบที ม2563- วันที่ มก บัณฑิต สำ ห้องประชุมพ 564) ที่การศึกษ เขต 40"
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และอยู่บนเวที, ข้อความพูดว่า "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่ สำนัก นเขตพื้นที่การศึก ม้ธยมศึกษา เขต การปร ชการครูและบุคล ปฏิบัติงาน รอบา์ วันที่ 8 มก างประๆ ริยัติบัณฑิต ศึกษาในสังกัด ม 2563- 31 4 ที่การศึกษามัธ ต 40"
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน