วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วย จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง