วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ นิเทศ ติดตาม และการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในรูปแบบ ON Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ในสังกัด สพม.๔๐

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง