วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑,๒,๓ ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย รมว.ศธ. เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพฐ ๑ ชั้น ๒ อาคาร สพฐ.๔

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม