วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานพิธีเปิดป้ายสำนักงานฯ โดยมีนายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ดอกไม้, กลางแจ้ง, วัด และข้อความพูดว่า "บรณ The Secondary Educational Service Area Office Phetchabun"

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.