ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. ประกาศรับสมัครและรายละเอียดตำแหน่งว่างและกลุ่มวิชาเอก
  2. ใบสมัครสอบแข่งขัน (ไฟล์ Ms-Word)
  3. หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขัน (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) (ไฟล์ Ms-Word)
  4. หนังสือขออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขัน (สำหรับข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.) (ไฟล์ Ms-Word)
  5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
  6. แบบใบรับรองแพทย์

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.