ผู้เข้าสอบเข้าระบบตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ

ที่ http://103.205.161.139
ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม เวลา 09.00 น.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.