วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.39 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอดุลย์ ภูปลื้ม เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และนายกฤษฎา พิมพันธ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ในการนี้ นายธวัช กองเติม ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายจงรัก เกตแค ประธานสหกรณ์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ประธาน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี โดยมีนายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในโอกาสมาศึกษาดูงานตามกิจกรรมการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์