วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ “ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2566” โดยมี นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์