วันที ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมการปฏิบัติตามข้อสั่งการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, โทรศัพท์, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป