โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ลำดับ รหัสกระทรวง รหัส Smis รหัส PER CODE โรงเรียน ประเภทการศึกษา อีเมล์ QR Code เว็บไซต์ เว็บไซต์ โทรศัพท์
1 1067380579 67012001 380579 เพชรพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย phetschool@hotmail.com www.pks.ac.th 056-711453
2 1067380580 67012002 380580 วิทยานุกูลนารี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย WKphetchabun@gmail.com www.wk.ac.th 056-711454
3 1067380582 67012004 380582 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย vichakarn.suanphet63@gmail.com www.skpb.ac.th 056-564488
4 1067380583 67012005 380583 เนินพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย admin@npks.ac.th www.npks.ac.th 056-752290
5 1067380584 67012006 380584 เพชรบูรณ์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย petchabunwittaya@gmail.com petchabunwittaya.ac.th 056-751149
6 1067380585 67012007 380585 พัชรพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1067380585 056-740177
7 1067380588 67012010 380588 ชนแดนวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย Surasvadee@hotmail.com www.cdw.ac.th 056-761262
8 1067380589 67012011 380589 ดงขุยวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย dongkhuiwittayakommail@gmail.com www.dongkhuiwittayakom.ac.th 056769011
9 1067380617 67012012 380617 วังโป่งพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย wongpongpit2018@gmail.com www.wangpongpit.ac.th 056569252
10 1067380618 67012013 380618 วังโป่งศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย wangpongsuksa@wpspb.ac.th www.wpspb.ac.th ‭056-786-435
11 1067380590 67022001 380590 หล่มสักวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย www.lomsak.ac.th 056-701755
12 1067380591 67022002 380591 ติ้ววิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย tiuwit@tiuwit.ac.th www.tiuwit.ac.th 056-705720
13 1067380592 67022003 380592 ผาเมืองวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย phamuang2016@gmail.com http://www.pmwk.ac.th/ 056912095
14 1067380593 67022004 380593 เมืองกลางวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย mkw2557@gmail.com http://www.muangklang.ac.th 056-910212
15 1067380594 67022005 380594 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย srijun_school@hotmail.co.th seejan.ac.th 056-718131
16 1067380595 67022006 380595 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย kanchanapisek@kanchanapisek.ac.th www.kanchanapisek.ac.th 056-824544
17 1067380596 67022007 380596 ผาแดงวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 1067380596@pracharath.ac.th www.phadaeng.ac.th 056-810747
18 1067380597 67022008 380597 หล่มเก่าพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย lkpschool@lkp.ac.th www.lkp.ac.th 056-709283
19 1067380598 67022009 380598 เมืองราดวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย muangrad@gmail.com www.mrws.ac.th 056-917476
20 1067380616 67022010 380616 น้ำหนาววิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย namnaowittayakom@gmail.com www.nnws.ac.th 056-705788
21 1067380619 67022011 380619 แคมป์สนวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย cswk.ict@gmail.com www.cswk.ac.th 056-705966
22 1067380620 67022012 380620 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย romklaokhaokho@gmail.com http://www.rkps.ac.th/mainpage 056-728062
23 1067380599 67032001 380599 นิยมศิลป์อนุสรณ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย http://www.na.ac.th./ www.na.ac.th 056-791426
24 1067380600 67032002 380600 พุขามครุฑมณีอุทิศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย pkuthitsc@gmail.com www.pku.ac.th 056-792782
25 1067380601 67032003 380601 น้ำร้อนวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย namronwittayakom@gmail.com www.namronwittayakom.ac.th 056-029408
26 1067380602 67032004 380602 ซับสมบูรณ์วิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย subwit@hotmail.com sbw40.ac.th 056-713944
27 1067380603 67032005 380603 โคกปรงวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย kpwit@kpwt.ac.th www.kpwt.ac.th 056-029406
28 1067380604 67032006 380604 วังใหญ่วิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย fernando.metha@gmail.com wangyai.sec40.go.th 056713990
29 1067380605 67032007 380605 ศรีเทพประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย prachasan@hotmail.com https://stpcs.ac.th/ 056-799333
30 1067380606 67032008 380606 เมืองศรีเทพ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย msts_muang@hotmail.com www.msts.ac.th 056-784072
31 1067380607 67032009 380607 นาสนุ่นวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย nasanunwittayakom@gmail.com data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1067380607 056-726502
32 1067380608 67032010 380608 หนองไผ่ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย nongphai.school@gmail.com www.nongphai.ac.th 056-781622
33 1067380609 67032011 380609 เพชรละครวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย phetlakorn@thaimail.com http://www.phetlakorn.ac.th/ 056-927133
34 1067380610 67032012 380610 นาเฉลียงพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย Nachaliang2521@gmai.com www.nchpk.ac.th 056-789222
35 1067380611 67032013 380611 ท่าด้วงพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย tdp.thai.ac 095-6274795
36 1067380612 67032014 380612 บึงสามพันวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย saraban@bwit.ac.th www.bwit.ac.th/ 056-731263
37 1067380613 67032015 380613 วังพิกุลพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย wangpikul119@gmail.com www.wppk.ac.th 056-757018
38 1067380614 67032016 380614 ซับบอนวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย sbwwit@gmail.com sbwk.ac.th 056-928659
39 1067380615 67032017 380615 ศรีมงคลวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย srimkwit@gmail.com https://srimk.thai.ac/ 056-928286