วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นายประทาน หาดยาว และนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นายประทาน หาดยาว และนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.