วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยนายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ A.O.Cสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง