วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วย จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแนวทางการช่วยราชการและการย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม