วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้รับมอบหมายจากนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๔ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง