วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ี 2/2564 เพื่อรับทราบนโยบายนำสู่ การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร็นจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ภาพระยะใกล้ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ข้อความพูดว่า "เมืองมะขามหวาน อุทย เขาค้ออนูสรณ์"
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ภาพระยะใกล้ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม