วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์บริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "นายประสิทธิ์ อินวรรณา กรรsการแlะเlttrbeร นางกัลยา มาลัย กรรมการ"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน