วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จากคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "NPE"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และสำนักงาน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "โรงเรียนชนแดนวิทยาคม NPE"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "NP 7110-007-0024/45 โรงเรียนหนองไผ่"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "7-00 7-00 NPE"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม