ศธจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลย้ายครู รอบที่ 1/2564 โดย อนุมัติ กศจ.เพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

สพม.-พช-ผลการย้ายข้าราชการครู-รอบ-1-ปี-2564ดาวน์โหลด