วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ อาคาร ๒ ศาลากลางจัหวัดเพชรบูรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม