โรงเรียนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด  

       มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำชุดวีดิโอแอนิเมชั่น และโปสเตอร์ เสนอแนวทางในการป้องกัน Covid-19

และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ คุณครู และผู้ปกครองปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

โดยในชุดวีดิโอแอนิเมชัน มีทั้งหมด 7 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 แนะนำโควิด “มันมาแล้ว เจ้าโควิดตัวร้าย”

ตอนที่ 2 กิจวัตรจากบ้านไปโรงเรียน “ไปโรงเรียนกันเถอะ

ตอนที่ 3 การปฏิบัติของครู และผู้ปกครอง “อยู่บ้านต้องทำอะไรบ้างนะ”

ตอนที่ 4 การปฏิบัติตัวในพื้นที่กว้าง สนามกีฬา เครื่องเล่น “จะออกไปเล่นข้างนอก ต้องทำยังไงดีนะ

ตอนที่ 5 การปฏิบัติตัวในพื้นที่ห้อง ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด “อยู่ในห้อง…ต้องทำไง

ตอนที่ 6 การล้างมือที่ถูกต้อง “มาล้างมือกันเถอะ” | #เพลงประกอบกิจกรรมล้างมือ​

ตอนที่ 7 FAQ “รวมฮิตคำถามน่ารู้”

       นอกจากสื่อวิดีโอแอนิเมชันที่จัดทำขึ้นแล้ว ยังได้จัดทำโปสเตอร์จำนวน 10 เรื่อง ให้โรงเรียนได้ใช้ติดในพื้นที่ต่าง ๆ

เพื่อกระตุ้นการรับรู้ สร้างความตระหนัก อาทิเช่น วิธีการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือที่ถูกต้องการปฏิบัติตัวตามสถานที่ต่าง ๆ

และการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ภายห้องเรียน โรงอาหาร สนามกีฬา ฯลฯ เป็นต้น ดาวน์โหลดโปสเตอร์ทั้ง 10 เรื่องได้ที่

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์)

เว็บไซต์

https://www.snohunakul.org/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/school-covid-19