ประกาศ การจัดสรรโอกาสให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จัดหาที่เรียนให้รอบสอง ปีการศึกษา 2565

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.