สพม.เพชรบูรณื ประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

กำหนดยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  1 – 15 กรกรฎาคม 2565

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ลิ้งค์ข้อมูล ต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1nG4Hw9oKphOsLGyip3VsWV2FByINbrpZ?usp=sharing

คำชี้แจงการยื่นเอกสารคำร้องขอย้าย