บัญชีรายละเอียดห้องสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้เข้าสอบ และกำหนดช่วงเวลา การสรรหาฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม.เพชรบูรณ์

  1. กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์
  2. กลุ่มวิชาเอกเคมี และ วิชาเอกศิลปศึกษา
  3. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
  4. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
  5. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล
  6. กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์