ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (หากผู้เข้ารับการสรรหาฯ มีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับผลการสรรหาและเลือกสรรของตนเอง สามารถติดต่อขอบันทึกข้อความเพื่อขอดูผลการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เพชรบูรณ์)

อ่านรายละเอียด

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.