แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันบุุลเข้าทำงาน สำหรับผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

รายละเอียด

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.