ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าน หรือโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

รายละเอียด