ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธรุการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

รายละเอียดประกาศ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.