วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จำนวน 3 ราย คือ นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ นายวิทยา เกษาอาจ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ และนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ณ ห้องปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์