วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายพร ดังดี รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2566 ผ่านระบบ Video Conference หลังจากนั้น นายประทาน หาดยาว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 19 เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญและขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์