ประกาศผลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดดังต่อไปนี้