ประกาศผลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียดดังต่อไปนี้

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.