วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายมนตรี สำเภา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางศุจิกา จักคาม ศึกษานิเทศก์ และนางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ทั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับการประเมินและคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงมุกดารัศมิ์ พามา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนางสาวดารุนี พลกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนเมตตาวิทยา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์