วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายกฤษฎา พิมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2566 ผ่านระบบ Video Conference หลังจากนั้น นายอดุลย์ ภูปลื้ม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 21 เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญและขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์