วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 11.09 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เข้าคารวะ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป) ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์