ประกาศ สพม.เพชรบูรณ์

ผลอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ การพิจารณาย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

รายละเอียดดังต่อไปนี้