วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กราบนมัสการพระราชพัชรธรรมเมธี ( ลักษณะ กิตฺติญาโณ,ป.ธ. 9) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566) พร้อมด้วย นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ร่วมกราบนมัสการฯ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์