วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2) ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 5-25 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.