วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าหน่วยงานราชการ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมวางพวงมาลาและสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์