วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายกฤษฎา พิมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์