ประกาศ ผลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ การย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 2)

อ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้