สพม.เพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครู ปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 1)

  1. ตำแหน่งว่างและวิชาเอก
  2. สภาพอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
  3. หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภาในเขต แจ้งต่างเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  4. แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดเอกสาร ==>> https://drive.google.com/drive/folders/1mk6KVEbUgz7vmGVuk7hore8J9Vbw9PoF?usp=sharing