สพม.เพชรบูรณ์ ประกาศ ผลการอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

การย้ายครู’67 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียด