วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๓.๓๐​ น. นายประสิทธิ์​ อิน​วรร​ณา​ ผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา ​เขต​ ๔๐ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๓ โดยมีนายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความพูดว่า "นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ. สพม.เขต 40"
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และชุดสูท
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ข้อความพูดว่า "การประชุม คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมส่ สกสค. จังหวัด สมัย ใส่ใจบริการ" นายบุญโชค นายบุญโชคพลดาหาญ พลดาหาญ ผู้อำนวยการส่ำนักงาน จังหวัด"
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป