วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วย จ.ส.อ. สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๖๓ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.