วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วยนายประทาน หาดยาว ,นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 49/2563 ณ ห้องประชุมวีดีโอ คอนเฟอร์เร็จน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "BODY GLOVE"
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม