วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยนางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมีนายบัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความพูดว่า "TL a u เอกชน $"
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ข้อความพูดว่า "นายสมพงษ์ พรมใจ อนุกรรมการ"
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "I H นางสิริธร พวงสมบัติ อนุกรรมการ"