วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” จำนวน 7 ราย โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ให้โอวาทและแนวทางการในการปฏิบัติงานราชการ ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ การเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ดอกไม้ และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "us ประเพ มพระ Moat"
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ภาพระยะใกล้ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และภาพระยะใกล้
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.