วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 วิทยากรบรรยายการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน