วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพขรบูรณ์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง